Mỹ Mỹ

Cô gái cung Cự Giải thích đọc sách, thích viết, thích tán chuyện về showbiz. Yêu K-pop và mong muốn được đi du lịch khắp thế giới.

Bài viết đặt sắc của tác giả Mỹ Mỹ